logo
Keep in touch with meI'm using Intch to connect with new people. Use this link to open chat with me via Intch app
Work Background
Chief Engineer
İsdemirChief Engineer
Dec. 2018İskenderun, Hatay, TürkiyeÜretim süreçlerini planlamak ve ilgili ünitelerle koordinasyonunu yapmak. Üretim planlaması üretim hatlarının kapasiteleri, periyodik bakım ve duruş süreleri, hat verimlilikleri, satış taleplerine göre ürün çeşitlendirmesi dahil tüm veriler dikkate alınarak yapılır. Üretim programlarının hazırlanmasına yönelik gerekli bilgileri hazırlamak. Gerekli hammadde temininde hammadde tedarik ile, üretim hedefleri ve teslim termininde satış ile ve üretim hatlarının verimli olarak çalışması için üretim süreçlerinin tümü ile ve kalite metalurji ünitesi ile koordinasyonu yürütmek. Bütçe çalışmalarında gerekli destek bilgileri hazırlamaktır. Günlük ve dönemsel raporları yayınlamak. Planning the production processes and coordinating them with the relevant units to do. Production planning capacities of production lines, periodic maintenance and downtime, line efficiencies, product according to sales demands It is made taking into account all data, including diversification. To prepare the necessary information for the preparation of production programs. With the supply of raw materials in the supply of necessary raw materials, production targets with sales on and delivery deadlines, and the efficient operation of production lines. with all of the production processes and quality metallurgy unit to work Coordinate with. Necessary support in budget studies to prepare the information. Publishing daily and periodic reports.
Engineer
İsdemirEngineer
Aug. 2007 - Dec. 2018İskenderun, Hatay, TürkiyeYıllık program ve hedeflere göre yüksek fırınların gereksinimi olan nitelik ve miktarda kok üretecek bataryaların işletilmesini organize etmek. Bu amaçla Müdürlük içi bakım ve diğer yardımcı birimlerle işletme arası koordinasyonu sağlamak gerekli araç gereç ve malzemenin temini için şartnameler hazırlamak. According to the annual program and targets, the quality and quantity required by the blast furnaces to organize the operation of batteries that will produce coke. For this purpose, inter-operation coordination with the maintenance and other auxiliary units in the Directorate. To prepare specifications for the supply of necessary tools and materials to provide.
Intch is a Professional Networking App for the Future of Work
100k+ people
130+ countries
AI matching
See more people like Erman on Intch
Startup Founder
32382 people
19
Founder @ miimu team.
15
Co-Founder @ Kidu
18
Chief Executive Of Company @ Allservice Facility Management
Startup FounderProduct Consultant
4662 people
18
Chief Executive Of Company @ Allservice Facility Management
26
Founder @ Elveriş
15
Co.Founder @ FutureUP